کتاب الکترونیکی «جملات کاربردی زبان انگلیسی» در دست تهیه بوده و بزودی خدمت شما عزیزان تقدیم می گردد